Проведення вимірювань в сфері та поза сферою поширення ДМН


– Силові трансформатори на напругу до 10 кВ.

– Напівпровідникові перетворювачі та пристрої номінальною напругою до 1000 В.

– Силові кабельні лінії напругою до 10 кВ.

– Збірні та з’єднувальні шини, комплектні екрановані струмопроводи напругою до 10 кВ.

– Вводи та ізолятори високої напруги до 10 кВ.

– Вимикачі високої напруги до 10 кВ.

– Роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі високої напруги до 10 кВ.

– Засоби захисту від перенапруги до 10 кВ.

– Струмообмежуючі реактори напругою до 10 кВ.

– Вимірювальні трансформатори напругою до 10 кВ.

– Комплектне розподільче устаткування напругою до 10 кВ.

– Електродвигуни змінного струму напругою до 6 кВ.

– Синхронні генератори напругою до 6,3 кВ.

– Машини постійного струму напругою до 1000 В.

– Заземлюючі пристрої.

– Електроустановки, апарати, вторинні електричні кола, електропроводки до 1000 В.

– Покажчики напруги до 1000 В.

– Електровимірювальні кліщі для електроустановок до 1000 В.

– Діелектричні рукавиці.

– Інструмент з ізольованими рукоятками.

 

 

Роботи підвищеної небезпеки  Роботи протипожежного призначення  Створення об’єктів архітектури