Випробування електроустановок та електрообладнання

напругою до 10 кВ

1. Силові трансформатори на напругою до 10 кВ, потужністю до 2500 кВА.

2. Напівпровідникові перетворювачі та пристрої напругою до 1000 В.

3. Конденсатори високої напруги до 10 кВ.

4. Силові кабельні лінії напругою до 10 кВ.

5. Збірні та з’єднувальні шини, комплектні екрановані струмопроводи напругою до 10 кВ.

6. Вводи та ізолятори високої напруги до 10 кВ.

7. Вимикачі високої напруги до 10 кВ.

8. Роз’єднувачі, короткозамикачі та відділювачі високої напруги до 10 кВ.

9. Засоби захисту від перенапруги до 10 кВ.

10. Струмообмежуючі реактори напругою до 10 кВ.

11. Вимірювальні трансформатори напругою до 10 кВ.

12. Комплектне розподільче устаткування напругою до 10 кВ.

13. Електродвигуни змінного струму напругою до 6 кВ.

14. Синхронні генератори напругою до 6,3 кВ.

15. Машини постійного струму напругою до 1000 В.

16. Заземлюючі пристрої.

17. Електроустановки, апарати, вторинні електричні кола, електропроводки до 1000 В.

18. Електрозахисні засоби.

 

 

Роботи протипожежного призначення  Створення об’єктів архітектури  Електротехнічна лабораторія